Dla kogo przeznaczona jest terapia SI?

Terapia integracji sensorycznej, znana również jako terapia SI, to innowacyjne podejście do wspomagania rozwoju dzieci, które spotykają się z trudnościami związanymi z przetwarzaniem bodźców zmysłowych. Co to oznacza w praktyce? Jakie objawy mogą świadczyć o potrzebie skorzystania z tego rodzaju wsparcia? W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć zagadnienie integracji sensorycznej, aby poznać możliwości, jakie daje ta niezwykła praktyka.

 

Na czym polega terapia SI?

Terapia SI opiera się na założeniu, że poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia i aktywności, można wpływać na rozwój dziecka w obszarach motorycznych, emocjonalnych oraz poznawczych. Istotą tej metody jest połączenie zabawy i nauki, które umożliwia maluchowi rozbudowę swojego potencjału oraz sprawniejsze funkcjonowanie w codziennym życiu. Przykładowo nasi terapeuci integracji sensorycznej z Lublina dobierają różnorodne aktywności, tak aby dostarczyć kontrolowaną ilość odpowiednich bodźców, które będą stymulować rozwój dziecka w poszczególnych obszarach funkcjonowania.

 

Kiedy warto skorzystać z możliwości, jakie daje terapia SI?

terapia SI

Terapia SI jest szczególnie polecana dzieciom, które przejawiają pewne trudności w kontaktach z otoczeniem, mają problemy z przetwarzaniem bodźców zmysłowych czy opóźnionym rozwojem mowy bądź motoryki. Wskazania do skorzystania z terapii SI obejmują między innymi nadwrażliwość lub zbyt małą wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe, opóźnienie w rozwoju zdolności ruchowych dużej i małej motoryki oraz koordynacji czy kłopoty z nauką szkolną. Warto również rozważyć terapię SI w przypadku dzieci, które mają trudności z organizacją swojego czasu i przestrzeni oraz charakteryzują się niską samooceną. Terapia SI może także okazać się korzystna dla dzieci borykających się z problemami zachowania, takimi jak nadmierna agresja czy wycofywanie się.