Terapia widzenia - Lublin

Terapia widzenia prowadzona jest przez tyflopedagoga, który pracuje z dziećmi słabowidzącymi, niewidomymi oraz dorosłymi. Jego zadaniem jest przeprowadzenie diagnozy funkcjonalnej widzenia, opracowanie terapii, a także pomoc rodzicom w zaadaptowaniu otoczenia dziecka czyli domu, pokoju oraz materiałów i urządzeń edukacyjnych.

Czym zajmuje się tyflopedagog?

Tyflopedagog zajmuje się edukacją, terapią i rehabilitacją osób niewidomych oraz niedowidzących. Prowadzi ćwiczenia wzrokowe, które mają za zadanie mobilizować do korzystania z posiadanych możliwości wzrokowych we wszystkich sytuacjach życiowych oraz pomagać na wielu płaszczyznach życia codziennego.

Rehabilitacja wzroku prowadzona przez tyflopedagoga obejmuje:

  • stymulowanie widzenia
  • usprawnianie pamięci wzrokowej
  • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
  • pobudzanie do patrzenia
  • stymulowanie podstawowych sprawności wzrokowych
  • wsparcie rodziców/opiekunów,

 

 

dziecko podczas badania wzroku

 

 

 

Co trzeba wiedzieć przed przystąpieniem do terapii widzenia?

Terapia widzenia u osób z dysfunkcją narządu wzroku zawsze powinna być uzupełnieniem leczenia okulistycznego, bądź konsultacji optometrycznych/ortoptycznych. Jej celem jest wprowadzenie u dziecka umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życia codziennego metodami zupełnie bezwzrokowymi lub z wykorzystaniem pozostałości wzroku. Proces rehabilitacji wzroku obejmuje stymulowanie widzenia, pobudzanie/zachęcanie do patrzenia, rozwijanie u dziecka podstawowych sprawności wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych (czyli lokalizowanie bodźca, śledzenie, wodzenie, przenoszenie spojrzenia), rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowej oraz usprawnianie pamięci wzrokowej. W ramach wzrokowej rehabilitacji wskazane jest także osiąganie wyższych sprawności wzrokowych, a to dobieranie obiektów i obrazków wg określonych cech, identyfikowanie obiektów na obrazkach, odnajdywanie szczegółów na obrazkach prostych i złożonych a także zmiana i dostosowanie otoczenia dziecka do jego indywidualnych możliwości i potrzeb.

Terapia widzenia prowadzona jest indywidualnie. Jej program opracowany jest zgodnie z potrzebami pacjenta.

Z kim współpracuje tyflopedagog?

Chcąc optymalnie wspomóc dziecko z dysfunkcją wzroku, tyflopedagog w naszej pracowni współpracuje z:

  • terapeutą integracji sensorycznej
  • logopedą/neurologopedą
  • terapeutą odruchów pierwotnych INPP
  • terapeutą przetwarzania słuchowego

 

Największym źródłem informacji o dziecku zawsze jest jednak rodzic!