Terapia widzenia – Lublin

Terapia widzenia w naszym ośrodku w Lublinie prowadzona jest przez tyflopedagoga, który pracuje z dziećmi słabowidzącymi, niewidomymi oraz dorosłymi. Jego zadaniem jest przeprowadzenie diagnozy funkcjonalnej widzenia, opracowanie terapii, a także pomoc rodzicom w zaadaptowaniu otoczenia dziecka czyli domu, pokoju oraz materiałów i urządzeń edukacyjnych.

 

Czym zajmuje się tyflopedagog w terapii widzenia?

Tyflopedagog zajmuje się edukacją, terapią widzenia i rehabilitacją osób niewidomych oraz niedowidzących. Prowadzi ćwiczenia wzrokowe, które mają za zadanie mobilizować do korzystania z posiadanych możliwości wzrokowych we wszystkich sytuacjach życiowych oraz pomagać na wielu płaszczyznach życia codziennego.

Rehabilitacja wzroku prowadzona przez tyflopedagoga obejmuje:

 • stymulowanie widzenia,
 • usprawnianie pamięci wzrokowej,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • pobudzanie do patrzenia,
 • stymulowanie podstawowych sprawności wzrokowych,
 • wsparcie rodziców/opiekunów.

 

 

dziecko podczas badania wzroku

 

 

 

Co trzeba wiedzieć przed przystąpieniem do terapii widzenia?

Terapia widzenia u osób z dysfunkcją narządu wzroku zawsze powinna być uzupełnieniem leczenia okulistycznego, bądź konsultacji optometrycznych/ortoptycznych. Jej celem jest wprowadzenie u dziecka umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życia codziennego metodami zupełnie bezwzrokowymi lub z wykorzystaniem pozostałości wzroku. Proces rehabilitacji wzroku obejmuje stymulowanie widzenia, pobudzanie/zachęcanie do patrzenia, rozwijanie u dziecka podstawowych sprawności wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych (czyli lokalizowanie bodźca, śledzenie, wodzenie, przenoszenie spojrzenia), rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowej oraz usprawnianie pamięci wzrokowej.

 

Wpływ rehabilitacji w terapii widzenia

W ramach wzrokowej rehabilitacji wskazane jest także osiąganie wyższych sprawności wzrokowych, a to dobieranie obiektów i obrazków wg określonych cech, identyfikowanie obiektów na obrazkach, odnajdywanie szczegółów na obrazkach prostych i złożonych a także zmiana i dostosowanie otoczenia dziecka do jego indywidualnych możliwości i potrzeb.

Terapia widzenia prowadzona jest indywidualnie. Jej program opracowany jest zgodnie z potrzebami pacjenta.

 

Z kim współpracuje tyflopedagog?

Chcąc optymalnie wspomóc dziecko z dysfunkcją wzroku, tyflopedagog w naszej pracowni współpracuje z:

 • terapeutą integracji sensorycznej,
 • logopedą/neurologopedą,
 • terapeutą odruchów pierwotnych INPP,
 • terapeutą przetwarzania słuchowego.
 • Serdecznie zachęcamy do kontaktu!

 

Największym źródłem informacji o dziecku zawsze jest jednak rodzic!