Neuroflow® - aktywny trening słuchowy Lublin

zabawa klockamiNeuroflow® to pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci, z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń.

Neuroflow® jest terapią słuchową usprawniającą procesy komunikowania i uczenia się dziecka. Jest jedną z nielicznych terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego, opartą na najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Jest ona dostosowana do wymagań i wieku dziecka (od wieku przedszkolnego do młodzieży). Sesje odbywają się online, w domu dziecka, pod nadzorem rodziców albo w poradni z terapeutą.

Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne.

 

Dla kogo jest przeznaczony?

Rodzice i nauczyciele obserwują dzieci, które w ich ocenie zachowują się tak, jakby miały problemy ze słyszeniem. Podstawowe badania często nie wykrywają żadnych zaburzeń, a mimo to dzieci mają trudności z koncentracją uwagi słuchowej i rozumieniem tego co się do nich mówi, szczególnie w hałasie.

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

 • ze skupieniem uwagi,
 • w nauce, pisaniu i czytaniu, w tym w nauce języków obcych,
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas,
 • ze zrozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych,
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi,
 • sprawia wrażenie nieobecnego,
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, bądź też miało przerośnięty migdałek gardłowy,

warto sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI, ADHD, autyzmem to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

 

Jak przebiega diagnoza?

Chłopczyk układa klockiPo przeprowadzeniu diagnozy, zespół APD Medical na podstawie danych z ankiety i wyników badań słuchu, proponuje indywidualnie dopasowany dla Państwa dziecka zestaw ćwiczeń, które są oparte na konkretnym materiale językowym.

Terapia podzielona jest na trzy etapy, przy czym każdy z nich trwa około 8 tygodni. Drugi i trzeci etap treningu słuchowego jest poprzedzony wizytą kontrolną, na podstawie której jest przygotowywany indywidualny program terapeutyczny.

Jeśli w trakcie badania diagnosta stwierdzi u dziecka zaburzenia świadomości fonologicznej, włączony zostanie moduł fonologiczny w Aktywnym Treningu Słuchowym Neuroflow®.

Łącznie w każdym etapie terapii są zaplanowane 24 sesje terapii słuchowej, a każda z nich trwa ok. 20-25 min. Odbywają się one 3 razy w tygodniu (jedna z sesji powinna przypaść na weekend), w domu, pod nadzorem jednego z rodziców lub opiekunów. Wybór dnia i godziny jest dowolny.

Terapia jest prowadzona online. Do jej rozpoczęcia konieczne jest dysponowanie podstawowym sprzętem komputerowym, składającym się z komputera stacjonarnego lub laptopa, słuchawek stereofonicznych i dostępu do Internetu.

Szczegółowe wymagania techniczne znajdą Państwo na stronie internetowej https://www.neuroflow.pl

 

Jakie korzyści przynosi terapia?

Dobry słuch jest podstawą efektywnego komunikowania się i uczenia. Nawet przy prawidłowej czułości słuchu zaburzenia uwagi słuchowej, problemy ze słyszeniem w hałasie, problemy z różnicowaniem dźwięków mowy oraz słaba pamięć słuchowa mogą powodować trudności w uczeniu się i negatywnie wpływać na rozwój dziecka.

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow® usprawnia:

 • różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych,
 • utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela szczególnie w szumie i hałasie,
 • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób lub gdy należy słuchać nauczyciela i jednocześnie robić notatki,
 • pamięć słuchową,
 • rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka (prozodię).

W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

Bardzo często po zakończeniu terapii Neuroflow® są obserwowane u dziecka inne korzystne zmiany, takie jak:

 • poprawa pewności siebie,
 • wzrost samooceny,
 • obniżenie poziomu stresu podczas wykonywania trudnych zadań,
 • poprawa komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat prowadzonej terapii słuchowej – zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielimy niezbędnych informacji. Z uwagi na fakt, iż terapia jest prowadzona online, mogą z niej skorzystać nie tylko mieszkańcy Lublina, ale też pozostałych miejscowości.