Neuroflow® – terapia słuchowa w Lublinie

zabawa klockami

Neuroflow® jest terapią słuchową usprawniającą procesy komunikowania i uczenia się dziecka. Jest jedną z nielicznych terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego, opartą na najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Jest ona dostosowana do wymagań i wieku dziecka (od wieku przedszkolnego do młodzieży). Sesje odbywają się online, w domu dziecka, pod nadzorem rodziców albo w poradni z terapeutą.

Neuroflow® to pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci, z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń.

Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne.

 

Dla kogo jest przeznaczony Neuroflow® ?

Neuroflow® przeznaczony jest dla ludzi, u których występują problemy ze słyszeniem. Rodzice i nauczyciele obserwują dzieci, które w ich ocenie zachowują się tak, jakby miały takie problemy. Podstawowe badania często nie wykrywają żadnych zaburzeń, a mimo to dzieci mają trudności z koncentracją uwagi słuchowej i rozumieniem tego co się do nich mówi, szczególnie w hałasie.

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

 • ze skupieniem uwagi,
 • w nauce, pisaniu i czytaniu, w tym w nauce języków obcych,
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas,
 • ze zrozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych,
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi,
 • sprawia wrażenie nieobecnego,
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, bądź też miało przerośnięty migdałek gardłowy.

 

Warto sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI, ADHD, autyzmem to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

 

Chłopczyk układa klocki

Jak przebiega diagnoza zaburzeń słuchowych?

Przeprowadzenie terapii słuchowej w naszym ośrodku w Lublinie poprzedzone jest diagnozą. Po jej przeprowadzeniu układa się indywidualnie dopasowany dla Państwa dziecka zestaw ćwiczeń, które są oparte na konkretnym materiale językowym.

Terapia słuchowa podzielona jest na trzy etapy, przy czym każdy z nich trwa około 8 tygodni. Drugi i trzeci etap treningu słuchowego jest poprzedzony wizytą kontrolną, na podstawie której jest przygotowywany indywidualny program terapeutyczny.

Jeśli w trakcie badania diagnosta stwierdzi u dziecka zaburzenia świadomości fonologicznej, włączony zostanie moduł fonologiczny w Aktywnym Treningu Słuchowym Neuroflow®.

Łącznie w każdym etapie terapii są zaplanowane 24 sesje terapii słuchowej, a każda z nich trwa ok. 20-25 min. Odbywają się one 3 razy w tygodniu (jedna z sesji powinna przypaść na weekend), w domu, pod nadzorem jednego z rodziców lub opiekunów. Wybór dnia i godziny jest dowolny.

Terapia jest prowadzona online. Do jej rozpoczęcia konieczne jest dysponowanie podstawowym sprzętem komputerowym, składającym się z komputera stacjonarnego lub laptopa, słuchawek stereofonicznych i dostępu do Internetu.

Szczegółowe wymagania techniczne znajdą Państwo na stronie internetowej https://www.neuroflow.pl

 

Jakie korzyści przynosi terapia słuchowa?

Prawidłowo przeprowadzona terapia słuchowa potrafi być nieoceniona. Dobry słuch bowiem jest podstawą efektywnego komunikowania się i uczenia. Nawet przy prawidłowej czułości słuchu zaburzenia uwagi słuchowej, problemy ze słyszeniem w hałasie, problemy z różnicowaniem dźwięków mowy oraz słaba pamięć słuchowa mogą powodować trudności w uczeniu się i negatywnie wpływać na rozwój dziecka.

Aktywna terapia słuchowa metodą Neuroflow® usprawnia:

 • różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych,
 • utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela szczególnie w szumie i hałasie,
 • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób lub gdy należy słuchać nauczyciela i jednocześnie robić notatki,
 • pamięć słuchową,
 • rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka (prozodię).
 • W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

 

Bardzo często po zakończeniu terapii Neuroflow® są obserwowane u dziecka inne korzystne zmiany, takie jak:

 • poprawa pewności siebie,
 • wzrost samooceny,
 • obniżenie poziomu stresu podczas wykonywania trudnych zadań,
 • poprawa komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych.

 

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat prowadzonej terapii słuchowej oraz terapii integracji sensorycznej dla dzieci – zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielimy niezbędnych informacji. Z uwagi na fakt, iż terapia jest prowadzona online, mogą z niej skorzystać nie tylko mieszkańcy Lublina, ale też pozostałych miejscowości.