Terapia neurorozwojowa - Lublin

Zaburzenia neurorozwojowe mogą obejmować szereg nieprawidłowości u dziecka. Głównie dotyczą rozwoju:

  • ruchowego,
  • intelektualnego,
  • społecznego,
  • emocjonalnego.

Wczesne ich wykrycie i wdrożenie terapii neurorozwojowej nie tylko pozwala zadbać o właściwe postępowanie, ale też ułatwia dalszy prawidłowy rozwój. Terapia neurorozwojowa jest każdorazowo indywidualnie dopasowywana do problemu dziecka przez terapeutę neurorozwoju.

W pracowni zapewniamy fachowe wsparcie terapeutów, ale też pedagogów. Wszystkie zatrudnione osoby legitymują się wieloletnim doświadczeniem i wiedzą, które pozwalają zaproponować kompleksowe leczenie, w tym terapię niedojrzałości emocjonalnej czy też terapię słuchową. Podejmujemy się współpracy ze wszystkimi dziećmi, również tymi zmagającymi się z mózgowym porażeniem dziecięcym i autyzmem.

Co istotne – dbamy nie tylko o profesjonalne i efektywne przeprowadzanie zajęć, ale też wspomaganie rodziców i opiekunów w kontynuowaniu terapii w domu. Po każdych zajęciach wskazujemy konieczne do wykonywania ćwiczenia, które pozwalają utrwalić przerabiany materiał i przejść do kolejnych etapów eliminowania trudności.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat przeprowadzanych zajęć bądź zauważyliście niepokojące objawy u swojego dziecka – zapraszamy do umówienia się na konsultacje. Przypominamy, że wczesne zdiagnozowanie problemu pozwala na skuteczniejsze jego wyeliminowanie.

 

mała dziewczynka z dorosłą kobietą