Neurologopeda – terapia zaburzeń mowy w poradni w Lublinie

rehabilitacja

W ramach terapii zaburzeń mowy w Lublinie świadczymy usługi w zakresie:

 • diagnostyki rozwoju mowy,
 • wspomagania opóźnionego rozwoju mowy,
 • ćwiczeń słuchu fonemowego,
 • ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny,
 • terapii nieprawidłowej realizacji głosek i usuwania wad wymowy,
 • terapii jąkania,
 • terapii Mutyzmu wybiórczego,
 • zajęć stymulujących naukę czytania i pisania,
 • wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, należących do grupy ryzyka dysleksji,
 • terapii dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

 

W  prawidłowym korygowaniu opóźnień mowy istotną rolę odgrywa terapia z logopedą, ale również praca rodzica z dzieckiem. Po każdorazowych ćwiczeniach nasz specjalista przekazuje dokładne wskazówki dotyczące tego, jak pracować z dzieckiem w domu.

 

Kiedy należy udać się do logopedy/neurologopedy?

Istnieje wiele powodów, których wystąpienie może wskazywać na potrzebę skorzystania z terapii zaburzeń mowy. Wśród sytuacji, które wskazują, że warto zaplanować konsultację u logopedy, znajdują się te, gdy:

 • podczas artykulacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, t, d, n dziecko wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. W każdym wieku jest to wada, z której niestety się nie wyrasta – im dłużej rodzice zwlekają z interwencją, tym problem bardziej się utrwala,
 • dziecko nawykowo mówi przez nos,
 • dostrzegamy zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka lub mamy wątpliwość czy dziecko dobrze słyszy,
 • dziecko 3 – letnie porozumiewa się za pomocą gestów i sylab, a pod koniec trzeciego roku życia nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych (a, o, e, i, u, y),
 • po ukończeniu 4 roku życia dziecko:
  • wymawia głoski s, z, c, dz jak ś, ź, ć, dź,
  • zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np. d na t (dom = tom), w na f (woda = fota), g na k (gęś = kęś), b na p (buda = puta),
  • myli głoski dźwiękopodobne, np. c – s (sala = cala), sz – cz i inne.
  • dziecko zniekształca, zastępuje głoski innymi, nieznanymi w języku polskim, np. gardłowo wymawia głoskę r.
  • jeżeli nasila się problem rozwojowej niepłynności mówienia (zacinanie, powtarzanie sylab),
 • rozwój mowy dziecka:
 • rocznego jest na poziomie dziecka półrocznego (dziecko jedynie gaworzy),
  • 2-letniego jest na poziomie mowy dziecka rocznego (wymania kilka słów),
  • 3-letniego jest na poziomie mowy dziecka 1,5 rocznego (tworzy jedynie równoważniki zdań, a słownictwo jest na poziomie dziecka 1,5 rocznego)
  • 4-letniego jest na poziomie mowy dziecka 2-letniego (formułuje zdania proste, słownictwo czynne jest na poziomie dziecka 2-letniego, tj. około 300 słów),
  • 5-letniego jest na poziomie mowy dziecka 2,5-letniego (nadal zdania proste, słownictwo na poziomie dziecka w wieku 2,5 lat),
  • 6-letniego jest na poziomie dziecka 3-letniego (pojawiają; się zdania złożone, dziecko wymawia 1000-1500 słów),
  • 7-letniego jest na poziomie mowy dziecka 3,5-etniego.
 • dziecko w niektórych sytuacjach nie może wydobyć z siebie głosu,
 • ma problemy z czytaniem i pisaniem oraz liczeniem.

 

Chłopczyk u logopedy

Jak traktować dzieci z wadami mowy?

Każde dziecko z zaburzeniami mowy trzeba traktować normalnie. Nie należy robić sensacji z powodu jąkania się lub seplenienia, ponieważ takie postępowanie doprowadza do pogłębienia się wady i powoduje niekorzystne zmiany psychiczne. Osobiste niepowodzenia, wynikające z istniejącej wady mowy, powodują wykształcenie się cechy bierności, którą niektórzy niesłusznie uznają za przejawy lenistwa. Dzieci wrażliwe, które mają mniej odporny system nerwowy, są stale w stanie niepokoju, który jest związany z przewidywanymi trudnościami. Może to często doprowadzić do stanów lękowych. Bycie w ciągłym poczuciu, że czegoś nie potrafimy, utrwala stany lękowe. A duża w tym zasługa rodziców.

Dlatego też rodzice powinni traktować dziecko normalnie, ale być też dla niego przewodnikiem prawidłowej wymowy.

 

Korygowanie opóźnień mowy. Jak współpracować z logopedą?

W korygowaniu opóźnień mowy bardzo ważną rolę odgrywa terapia z logopedą. Po każdorazowych ćwiczeniach specjalista przekazuje dokładne wskazówki dotyczące tego, jak pracować z dzieckiem w domu. Skuteczność terapii zaburzeń mowy w znacznej mierze zależy od stosowania się do przekazanych zaleceń. Rodzice powinni powtarzać z dzieckiem materiał opracowany w gabinecie logopedycznym, ponieważ przejście do kolejnego etapu jest możliwe tylko wtedy, gdy wcześniejsze ćwiczenia zostały dobrze utrwalone.

 

Współpraca rodzica z dzieckiem

W ćwiczeniach domowych zaburzeń mowy bardzo ważna jest systematyczność. Lepsze i szybsze efekty osiąga się, gdy ćwiczymy codziennie przez 15 minut, niż raz czy dwa razy w tygodniu po godzinie. Systematyczne powtarzanie zaleconego materiału pozwoli na automatyzację prawidłowej wymowy i posługiwanie się nią w mowie spontanicznej, a nie tylko w gabinecie logopedycznym. Z ćwiczeniami poprawnej wymowy jest jak z nauką na rowerze. Początkujący rowerzysta musi bardzo koncentrować się na jeździe i kontrolować wszystkie czynności. Z czasem, gdy nabywa doświadczenie, a czynności związane z jazdą na rowerze powtórzył setki razy, rowerzysta zaczyna prowadzić rower automatycznie, nie zastanawiając się, jakie ruchy ma wykonać. Taki sam proces zachodzi w przypadku automatyzacji wymowy. Mówienie, że prawidłowa wymowa zależy wyłącznie od dobrych chęci dziecka, nie jest prawdziwe.

 

Co jest ważne w terapii zaburzeń mowy?

Ćwiczenia zaburzeń mowy w domu powinny przebiegać w atmosferze spokoju i zrozumienia trudności dziecka. Pośpiech i nerwowość utrudniają przyswojenie materiału. Dzieci należy chwalić nawet za minimalne osiągnięcia, co znacznie mobilizuje je do wysiłku. Nie wolno ich zawstydzać, karać za wadliwą wymowę, gdyż hamuje to chęć do mówienia, a w konsekwencji spowalnia dalszy rozwój mowy.

Dziecko powinno systematycznie uczęszczać na zajęcia z logopedą i regularnie powtarzać ćwiczenia z rodzicami w domu. Niedostateczna praca w domu może być przyczyną uczęszczania na zajęcia logopedyczne przez kilka lat, co niesie za sobą niebezpieczeństwo znużenia dziecka i spadku motywacji do dalszej pracy.

 

Wpływ zaburzeń mowy na samopoczucie dziecka

Warto wiedzieć, że nieprawidłowości mowy mogą wpłynąć na samoocenę dziecka, a także jego relacje z rówieśnikami. W niektórych przypadkach niezbędne jest skorzystanie z terapii umiejętności społecznych dla dzieci.

Dziecko nie może wykonywać ćwiczeń bez udziału rodziców, ponieważ nie otrzymuje wówczas informacji zwrotnej czy jego wymowa jest prawidłowa. Tylko dzięki zaangażowaniu i współpracy rodziców można liczyć na szybkie i trwałe efekty pracy logopedycznej, a w związku z tym na szybkie zakończenie terapii.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!