Terapia niedojrzałości emocjonalnej w Lublinie

Terapia niedojrzałości emocjonalnej w Lublinie pozwala skutecznie przepracować problemy natury psychologicznej. Ważnym elementem leczenia jest jak najwcześniejsze rozpoznanie pierwszych symptomów i podjęcie działania. Najczęściej objawy niedojrzałości emocjonalnej zaczynają być dostrzegalne w wieku szkolnym, a nawet przedszkolnym. Dlatego ważnym zadaniem rodzica jest obserwowanie swojego dziecka i sprawdzanie:

  • czy reaguje ono adekwatnie do sytuacji,
  • jakie emocje rozwijają się u niego wraz z wiekiem,
  • w jaki sposób reaguje na porażki i konstruktywną krytykę,
  • w jaki sposób mówi o swoich emocjach.

 

Rodzic, który w trakcie obserwacji swojego dziecka zauważy powtarzające się nieprawidłowości w obrębie wymienionych wyżej sfer, powinien zacząć działać natychmiast. W przeciwnym wypadku z dużym prawdopodobieństwem zachowania te utrwalą się.

 

Terapia niedojrzałości emocjonalnej – jak zacząć?

W terapii niedojrzałości emocjonalnej na początku zalecana jest rozmowa z psychologiem lub psychoterapeutą. Młodszym pacjentom proponujemy wizytę w Pracowni Diagnozy i Terapii Dziecka. Jest to miejsce, w którym zostaną rozpoznane ich zaburzenia i wdrożona zostanie odpowiednio dobrana terapia. W ten sposób możliwe jest zapobiegnięcie przed niedojrzałością emocjonalną w życiu dorosłym.

 

Jakie mogą być przyczyny niedojrzałości emocjonalnej?

Niedojrzałość emocjonalna zaczyna się rozwijać już na etapie dzieciństwa. To właśnie na tym etapie u dziecka rozwija się cała jego emocjonalność. Jeśli już wtedy zostanie ona zaburzona, to dziecko nie nauczy się, w jaki sposób prawidłowo przeżywać i wyrażać różne emocje. Bardzo dużo w tej kwestii zależy od rodziców. Jeśli rodzic sam jest nie do końca stabilny emocjonalnie, to nie możemy oczekiwać, że dziecko będzie pod tym względem zupełnie dojrzałe.

Warto wiedzieć, że dzieci często mimo upływu lat mogą pozostać na wczesnym etapie rozwoju. W takich przypadkach nie uczą się przyjmowania krytyki, chwalenia innych, zamiast tego bardzo często wybuchają niekontrolowanym płaczem, gdy coś im nie wychodzi. Co więcej, dziecko może stać się niedojrzałe emocjonalnie w przypadku, gdy rodzice stawiają mu zbyt wysokie wymagania, albo wtedy gdy nie potrafi się ono porozumieć ze swoimi rówieśnikami.

 

W czym pomaga terapia niedojrzałości emocjonalnej?

Terapia niedojrzałości emocjonalnej odgrywa w naszych czasach niezwykle istotną rolę ze względu na powszechność tego zaburzenia. Powszechne postrzeganie niedojrzałości poprzez niechęć do brania odpowiedzialności lub angażowania się w związki jest jedynie spojrzeniem powierzchownym.

Niedojrzałość emocjonalną moglibyśmy inaczej nazwać chęcią ucieczki od wszystkiego, co zaczyna nas przerastać. W momencie gdy relacje międzyludzkie zaczynają się komplikować, wtedy taka osoba po prostu ucieka. Problemy w pracy prowadzą do odrzucenia danego zajęcia, a wszelkie rozmowy o emocjach są niezwykle ograniczone. Co więcej, osoby niedojrzałe emocjonalnie boją się nowych wyzwań, boją się wziąć na siebie jakąkolwiek odpowiedzialność. Choć potrafią być bardzo dobrze rozwinięte pod względem intelektualnym czy technicznym, problemem jest dla nich wszystko to, co związane jest z emocjami.

 

Co zrobić, gdy dostrzegamy objawy niedojrzałości emocjonalnej u swojego dziecka?

W chwili, gdy dostrzegamy objawy niedojrzałości emocjonalnej u swojego dziecka, należy rozpocząć działanie. Z dużym prawdopodobieństwem mogliśmy nieświadomie zaszkodzić własnemu dziecku, ponieważ sami pozostaliśmy wychowani bez dodatkowej pomocy. Dlatego wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na dostępną u nas terapię niedojrzałości emocjonalnej.