Terapia ręki w Lublinie - sprawność mająca wpływ na funkcjonowanie człowieka

rozmowa z pedagogiemNa co dzień nie zawsze to zauważamy, ale ręka to niezwykle wyspecjalizowany narząd, który jest odpowiedzialny za ogromną ilość istotnych funkcji. Na czym polega jej doskonałość? Przede wszystkim na tym, że jest silnym narzędziem, który może posłużyć się do popychania, podnoszenia czy siłowania, a jednocześnie – pozwala na wykonywanie niezwykle precyzyjnych i skomplikowanych czynności, takich jak pisanie. Tak wysoki poziom specjalizacji ręki sprawia, że jej sprawność w głównej mierze decyduje o poziomie funkcjonowania człowieka.

Tym, co czyni ręce i dłonie tak wyjątkowymi, jest rozwój kory mózgowej oraz skomplikowany mechanizm nerwowy. Właśnie dzięki niemu, możemy zapoczątkować ruch, kontrolować jego trwanie, koordynować z inną aktywnością i płynnie zakończyć. Obszar kory mózgowej, odpowiedzialny za działanie całej kończyny górnej, a przede wszystkim – dłoni, kciuka i palców, jest zadziwiająco dużą powierzchnią w stosunku do pozostałych obszarów. Uzmysławia to, jak ogromne znaczenie funkcjonalne dla życia mają dłoń i ręka.

 

Komu polecamy terapię ręki?

Terapia ręki jest przeznaczona dla dzieci, które:

 • mają trudności z planowaniem ruchowym i uczeniem się nowych czynności manualnych oraz manipulacyjnych,
 • niechętnie podejmują czynności wymagające precyzyjnych ruchów dłoni czy palców (jak pisanie i rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów),
 • mają problemy z nauką samoobsługi (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików),
 • mają wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej,
 • mają trudności z koordynacją obu rąk podczas zabaw manipulacyjnych,
 • wykonują czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i bardzo niedbale,
 • nie dostosowują szybkości ruchów do zadania,
 • nie lubią dotykać nowych i różnorodnych faktur,
 • dostarczają sobie dodatkowych wrażeń proprioceptywnych oraz domagają się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni, np. siadają na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciskają ręce na przedmiotach, uderzają rękami w przedmioty o ostrych i bardzo wyraźnych fakturach,
 • mają duże trudności z dostosowaniem siły do określonego zadania ruchowego,
 • mają niezgrabne, mało precyzyjne ruchy dłoni, związane z nieprawidłowym napięciem mięśniowym (nadmiernym bądź zbyt małym) – mocno zaciskają kredkę/ołówek bądź kredki wypadają im z dłoni,
 • mają trudności z koordynacją ruchów dłoni, palców i przedramienia,
 • mają zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i obustronnej integracji, co może przejawiać się brzydkim pismem i mało estetycznymi pracami plastycznymi,
 • nie dostosowują szybkości ruchów rąk do zadania.

 

Dzieci wycinająNa czym polega terapia?

Terapia ręki polega na wykonywaniu i doskonaleniu różnych czynności manualnych, dostosowanych do wieku i zainteresowań dziecka. Jest ona uzupełnieniem terapia integracji sensorycznej, ale może być też prowadzona niezależnie.

Terapia ręki ma na celu:

 • usprawnianie precyzji ruchów rąk,
 • wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia,
 • wzmacnianie koncentracji,
 • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • przekroczenie linii środkowej ciała.

Ćwiczenia są zawsze dobierane indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka. Tych z Państwa, którzy chcą dowiedzieć się więcej – zapraszamy do kontaktu. Chętnie współpracujemy z osobami z Lublina i okolicznych miejscowości.