Terapia odruchów metodą INPP w Lublinie – niedojrzałość neuromotoryczna

psycholog z dzieckiem

Terapia odruchów metodą INPP w Lublinie jest przeznaczona dla osób, u których stwierdzono Niedojrzałość Neuromotoryczną (NMI), czyli nagromadzenie przetrwałych odruchów pierwotnych powyżej 6.-12. miesiąca życia, bądź występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej 3,5 lat.

Niezintegrowane odruchy wpływają na motorykę małą i dużą, czyli: koordynację, postawę, równowagę, świadomość ciała, wrażliwość na dotyk, ruchy gałek ocznych, świadomość przestrzenną.

Badania wskazują, że Niedojrzałość Neuromotoryczna jest jedną z przyczyn specyficznych trudności w uczeniu się i niedojrzałego zachowania (Fiorentino 1970, Bobath & Bobath 1975, Ayres 1972/3, Bender 1976, Blythe, McGlown 1979, Goddard 1994/96, Wilkinson 1994,Goddard Blythe 1998).

 

Co warto wiedzieć o terapii odruchów metodą INPP?

Terapia odruchów metodą INPP, a w zasadzie Program Integracji Odruchów został opracowany w Instytucie Psychologii Neurofizjologicznej INPP w Wielkiej Brytanii, pod kierownictwem dr Peter Blythe i Sally Goddard – Blythe. Jest to metoda terapeutyczna, opierająca się na naturalnych wzorcach ruchowych, które wykonuje prawidłowo rozwijające się dziecko podczas 1 roku życia.

Ćwiczenia są celową i ukierunkowaną aktywnością ruchową, która ma doprowadzić do integracji odruchów, a tym samym normalizacji w obrębie motoryki małej i dużej, koordynacji, postawy, równowagi, świadomości ciała, wrażliwości na dotyk, ruchów gałek ocznych, świadomości przestrzennej i napięcia mięśniowego.

Usprawnienie w tych obszarach poprawia funkcjonowanie poznawcze, a tym samym tworzy fundament dla naturalnego rozwoju. Terapia jest skierowana głównie do dzieci z: dysleksją, autyzmem, zaburzeniami sfery emocjonalnej i społecznej, ADHD, ADD, z zaburzoną odruchowością. Połączenie terapii odruchów metodą INPP z pracą nad percepcją i procesami poznawczymi, znacząco przyspiesza efekty oddziaływań psycho-pedagogicznych.

 

Terapia odruchów metodą INPP a inne formy terapii

Oprócz terapii odruchów metodą INPP zapraszamy Państwa również do zainteresowania się z naszą ofertą terapii integracji sensorycznej dla dzieci.

 

Jakie są wskazania do przeprowadzenia terapii odruchów metodą INPP?

Wskazaniami do podjęcia diagnostyki i terapii odruchów metodą INPP są:

 • dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyspraksja,
 • zaburzenia koncentracji uwagi – nadpobudliwość, w tym z ADHD,
 • zespół Aspergera,
 • zaburzenia koordynacji,
 • dysfunkcje ruchowe i percepcyjne,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • nadwrażliwość emocjonalna,
 • podwyższone działanie stresu – przetrwały odruch Moro,
 • trudności z trzymaniem moczu – odruch Galant.

 

Kolorowe dłonie

Jakie symptomy świadczą o występowaniu Niedojrzałości Neuromotorycznej?

Wśród symptomów świadczących o występowaniu Niedojrzałości Neuromotorycznej znajdują się:

 • przybieranie dziwnych pozycji podczas pisania,
 • dziwaczne trzymanie długopisu,
 • stałe gubienie się w przepisywaniu z tablicy,
 • dysgraficzne pismo,
 • trudności w prawidłowym rysowaniu podstawowych figur geometrycznych,
 • szybkie dekoncentrowanie,
 • niemożność powstrzymania się od mówienia,
 • zagryzanie ołówków, sznureczków, paznokci,
 • trudności z czytaniem i pisaniem,
 • odwracanie i przestawianie liter, cyfr i słów (powyżej 8 roku życia),
 • nierozróżnianie lewej i prawej strony,
 • trudności z odczytaniem godziny na zegarze
 • choroba lokomocyjna,
 • lęk przestrzeni,
 • trudności z utrzymaniem równowagi deski do balansowania,
 • problemy z nauką pływania i łapania piłki,
 • „pisanie ustami, mówienie rękami” – głoskowanie i literowanie,
 • trudność w nauczeniu się nazw miesięcy,
 • trudność w nauce gramatyki i ortografii,
 • trudność w wykonywaniu czynności manualnych,
 • trudności z przetwarzaniem słuchowym,
 • problem z prawidłową pracą oczu, przysłanianie jednego oka włosami lub ręką,
 • niechlujne jedzenie.

 

Dodatkowymi wskazaniami do przeprowadzenia diagnozy i terapii INPP są trudności okołoporodowe, problemy z karmieniem, opóźnienia rozwoju mowy, brak raczkowania, turlania, pełzania, przyspieszone chodzenie lub znaczne jego opóźnienie, alergie, długotrwałe moczenie nocne, nadwrażliwości w obrębie różnych zmysłów, a także niewłaściwe napięcie mięśniowe.

 

Jakie cele i efekty przynosi terapia odruchów metodą INPP?

Program terapii odruchów metodą INPP poprzez zintegrowanie pierwotnych odruchów i wywołanie pojawienia się odruchów posturalnych wpływa na wiele sfer rozwoju pacjenta.

Do pozytywnych skutków terapii należy normalizacja w obrębie motoryki małej i dużej, koordynacji, postawy, równowagi, świadomości ciała, wrażliwości na dotyk, ruchów gałek ocznych, świadomości przestrzennej, koncentracji i napięcia mięśniowego. Usprawnienia w tych obszarach poprawiają funkcjonowanie poznawcze, a tym samym tworzą fundament dla naturalnego rozwoju.

Zapraszamy do kontaktu!