Informacje o dziecięcej poradni pedagogicznej w Lublinie

małe dzieci

Prowadzona przez nas w Lublinie Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka to miejsce wspólnych relacji między Dzieckiem, Rodzicem a Terapeutą. Celem naszej działalności jest zminimalizowanie dysfunkcji ruchowych oraz rozwojowych u najmłodszych. Zależy nam na tym, aby pomimo kłopotów emocjonalnych, problemów w nauce czy agresywnych zachowań uwierzyli oni w swoje siły i stawali się pełnowartościowymi członkami społeczeństwa.

 

Terapeuci neurorozwoju z Lublina wsparciem dla Twojego dziecka

Naszym podstawowym zadaniem jest postawienie diagnozy oraz rozpoczęcie leczenia niedojrzałości neuromotorycznej. Oferujemy różnego rodzaju zajęcia, których celem jest rozwijanie koordynacji ruchowej i zdolności emocjonalnych u dzieci. Specjalizujemy się m.in. w aktywnym treningu słuchowym Neuroflow, terapii ręki, integracji sensorycznej, Integracji Odruchów Pierwotnych INPP, Bilateralnej Integracji. Zapraszamy do naszej dziecięcej poradni pedagogicznej w Lublinie!

 

Nasi specjaliści

Grzegorz Borkowski – pedagog specjalny z zakresu tyflopedagogiki i oligofrenopedagogiki, diagnosta i terapeuta neurorozwoju: Integracji Sensorycznej (SI), Bilateralnej Integracji (BI), terapii INPP, Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow®, terapii ręki. Odbyłem również liczne szkolenia dotyczące pracy z dziećmi posiadającymi dysfunkcje rozwojowe a najważniejsze z nich to: Neurosensoryczna Terapia Taktylna, Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP.

Renata Spodarek-Borkowska – pedagog specjalny; oligofrenopedagog i tyflopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista z zakresu wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, nauczyciel dyplomowany w jednej z lubelskich szkół. Od 2003 r. pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Ukończyła filologię polską i szereg szkoleń związanych z warsztatem pracy pedagoga specjalnego m.in. III stopniowy kurs z terapii behawioralnej (Stosowana Analiza Zachowania), Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji (AAC), Trening Umiejętności Społecznych.

Iwona Anna Żak  – pedagog specjalny (oligofrenopedagog, tyflopedagog), logopeda, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta. W Pracowni prowadzi zajęcia logopedyczne i neurologopedyczne łącząc zdobytą wiedzę z integracji sensorycznej i fizjoterapii. Nauczyciel mianowany mający 9 - letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi rodzajami niepełnosprawności w szkole podstawowej i gabinecie logopedycznym. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu pedagogiki specjalnej, logopedii m.in. Trening Umiejętności Społecznych, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Zdobyła także uprawnienia diagnostyczne w kierunku diagnozowania dysleksji rozwojowej. Jako logopeda zajmuje się nie tylko korekcją wad wymowy, ale pracuje także z pacjentami z afazją - zaburzeniami w komunikacji językowej. Pracuje również, jako tyflopedagog z dziećmi niewidomymi wspierając ich edukację szkolną poprzez opracowywanie materiałów dydaktycznych w brajlu, rysunków wypukłych. 

 

Nasze współprace

Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka współpracuje z:

  • Niepubliczne Przedszkole "Moje Przedszkole" Marta Grzelak w Lublinie
  • Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa "Ukryty Skarb" w Lublinie
  • Fundacja Skrzydła dla Edukacji
  • Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

 

sleep changer logo

https://sleep-changer.com/pl/