Informacje o dziecięcej poradni pedagogicznej w Lublinie

małe dzieci

Prowadzona przez nas w Lublinie Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka to miejsce wspólnych relacji między Dzieckiem, Rodzicem a Terapeutą. Celem naszej działalności jest zminimalizowanie dysfunkcji ruchowych oraz rozwojowych u najmłodszych. Zależy nam na tym, aby pomimo kłopotów emocjonalnych, problemów w nauce czy agresywnych zachowań uwierzyli oni w swoje siły i stawali się pełnowartościowymi członkami społeczeństwa.

 

Terapeuci neurorozwoju z Lublina wsparciem dla Twojego dziecka

Naszym podstawowym zadaniem jest postawienie diagnozy oraz rozpoczęcie leczenia niedojrzałości neuromotorycznej. Oferujemy różnego rodzaju zajęcia, których celem jest rozwijanie koordynacji ruchowej i zdolności emocjonalnych u dzieci. Specjalizujemy się m.in. w aktywnym treningu słuchowym Neuroflow, terapii ręki, integracji sensorycznej, Integracji Odruchów Pierwotnych INPP, Bilateralnej Integracji. Zapraszamy do naszej dziecięcej poradni pedagogicznej w Lublinie!

 

Nasi specjaliści

Grzegorz Borkowski – pedagog specjalny z zakresu tyflopedagogiki i oligofrenopedagogiki, diagnosta i terapeuta neurorozwoju: Integracji Sensorycznej (SI), Bilateralnej Integracji (BI), terapii INPP, Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow®, terapii ręki. Odbyłem również liczne szkolenia dotyczące pracy z dziećmi posiadającymi dysfunkcje rozwojowe a najważniejsze z nich to: Neurosensoryczna Terapia Taktylna, Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP.

Renata Spodarek-Borkowska – pedagog specjalny; oligofrenopedagog i tyflopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista z zakresu wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, nauczyciel dyplomowany w jednej z lubelskich szkół. Od 2003 r. pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Ukończyła filologię polską i szereg szkoleń związanych z warsztatem pracy pedagoga specjalnego m.in. III stopniowy kurs z terapii behawioralnej (Stosowana Analiza Zachowania), Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji (AAC), Trening Umiejętności Społecznych.

Iwona Anna Żak  – pedagog specjalny (oligofrenopedagog, tyflopedagog), logopeda, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta. W Pracowni prowadzi zajęcia logopedyczne i neurologopedyczne łącząc zdobytą wiedzę z integracji sensorycznej i fizjoterapii. Nauczyciel mianowany mający 9 - letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi rodzajami niepełnosprawności w szkole podstawowej i gabinecie logopedycznym. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu pedagogiki specjalnej, logopedii m.in. Trening Umiejętności Społecznych, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Zdobyła także uprawnienia diagnostyczne w kierunku diagnozowania dysleksji rozwojowej. Jako logopeda zajmuje się nie tylko korekcją wad wymowy, ale pracuje także z pacjentami z afazją - zaburzeniami w komunikacji językowej. Pracuje również, jako tyflopedagog z dziećmi niewidomymi wspierając ich edukację szkolną poprzez opracowywanie materiałów dydaktycznych w brajlu, rysunków wypukłych. 

Magdalena Ozimek – psycholog ze specjalnością psychologia kliniczna, Trener Umiejętności Społecznych TUS. W Naszej pracowni prowadzi zajęcia z dziećmi, u których występują trudności natury poznawczej (np. trudności z utrzymaniem uwagi, pamięcią) i trudności natury emocjonalnej tzn. są niepewne siebie i wycofane, mają zaniżoną samoocenę, problemy w relacjach z rówieśnikami, przejawiają różnego rodzaju lęki czy zachowania trudne. Prowadzona terapia ułatwia zdobyć umiejętności związane ze zdrowym poczuciem własnej wartości, adekwatną samooceną, budowaniem relacji społecznych, uczeniem się asertywności oraz nowych kompetencji społecznych. Zajęcia te zwiększają świadomość emocjonalną dziecka oraz poprawiają komunikację własnych potrzeb. Prowadzona terapia połączona jest z konsultacjami z rodzicami oraz opiekunami dziecka tak aby wspierać proces wychowawczy, udzielać wskazówek dotyczących pracy nad stymulowaniem rozwoju dziecka i wyrównaniem deficytów rozwojowych.

 

Nasze współprace

Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka współpracuje z:

  • Niepubliczne Przedszkole "Moje Przedszkole" Marta Grzelak w Lublinie
  • Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa "Ukryty Skarb" w Lublinie
  • Fundacja Skrzydła dla Edukacji
  • Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

 

sleep changer logo

https://sleep-changer.com/pl/