Pracownia integracji sensorycznej – wspólna „naukowa zabawa” w poradni w Lublinie

rehabilitacja dziecka

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do naszej pracowni sensorycznej w Lublinie. W trakcie zajęć z integracji sensorycznej jest wspomagany rozwój malucha poprzez wspólną „naukową zabawę”. Dzieje się to za przyczyną różnorodnych aktywności, które są zaplanowane w sposób dostarczający kontrolowanej ilości odpowiednich bodźców.

„Naukowa zabawa” zawsze odbywa się w pracowni sensorycznej – pomieszczeniu przygotowanym właściwie do tego celu. Prawidłowo prowadzone zajęcia doprowadzają do poprawy przetwarzania informacji. Maluch informacje te odbiera przez wszystkie zmysły, zarówno z ciała, jak i otoczenia. Efektem działań, jakie podejmuje integracja sensoryczna, jest poprawienie procesów przetwarzania bodźców, które docierają do nich z otoczenia.

 

Terapia integracji sensorycznej w naszym ośrodku w Lublinie

Terapia integracji sensorycznej jest prowadzona w Lublinie, przez wykwalifikowanych pedagogów. Ich misją jest wspieranie rodziców, jak i opiekunów w prawidłowym rozwoju i uczeniu się maluchów na każdym etapie ich życia. Procesy te zachodzą dzięki bodźcom, które docierają do mózgu poprzez układy zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, czucia głębokiego – priopriocepcji, zmysłu równowagi – przedsionkowego oraz smaku i węchu. W procesach integracji sensorycznej konieczne jest, aby wszystkie zmysły ze sobą współgrały, a tym samym maluch prawidłowo się rozwijał. Właśnie w tym celu powstała nasza pracownia sensoryczna.

Łapanie Piłki

Jakie są objawy przetwarzania bodźców zmysłowych?

Integracja sensoryczna jest niezwykle ważna dla prawidłowego rozwoju dzieci. Zdarzają się jednak zjawiska niepożądane. Szczególnie często występującymi objawami, które potencjalnie mogą wskazywać na zaburzenia przetwarzania bodźców zmysłowych, są:

  • nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe,
  • zbyt mała wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe,
  • zbyt wysoki lub zbyty niski poziom aktywności,
  • opóźnienie w rozwoju zdolności ruchowych dużej i małej motoryki oraz problemy z koordynacją,
  • opóźnienie w rozwoju mowy lub zdolności komunikacyjnych,
  • problemy z nauką szkolną,
  • niska samoocena,
  • kłopoty z organizacją,
  • kłopoty z zachowaniem

 


Jak przebiega diagnoza dzieci

Diagnoza opiera się głównie na wywiadzie dotyczącym rozwoju oraz funkcjonowania dziecka, klinicznej obserwacji funkcji neurofizjologicznych i standaryzowanych testach SI. Czas badania zależy od współpracy pociechy oraz jej wieku. W przypadku małych dzieci (między 3 a 5 r. ż.) i złożonych problemów rozwojowych, takich jak autyzm, jest konieczne obserwowanie spontanicznej aktywności.

Analiza wyników i wnioski są każdorazowo omawiane z rodzicami. Informacje te stanowią podstawę dalszej pracy i wdrożenia terapii integracji sensorycznej dla dziecka. Zarówno drobne, jak i poważne deficyty w jednym lub więcej z percepcyjnych układów zmysłowych, mogą dezorganizująco wpływać na zabawę, naukę szkolną, zdolności ruchowe, samoobsługę i zachowanie malucha.

 

Pracownia sensoryczna otwarta na wszystkich

Nasza pracownia sensoryczna w Lublinie otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych. Pomieszczenie zostało specjalnie dostosowane do specyfiki zajęć, który zadaniem jest poprawa integralności sensorycznej młodych ludzi. W ten sposób mają zapewnione idealne warunki do poprawy efektywności procesów przetwarzania bodźców, które docierają do nich z otoczenia.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!