Integracja sensoryczna - wspólna, „naukowa zabawa” w poradni w Lublinie

rehabilitacja dzieckaW trakcie zajęć z integracji sensorycznej jest wspomagany rozwój malucha poprzez wspólną „naukową zabawę”. Dzieje się to za przyczyną różnorodnych aktywności, które są zaplanowane w sposób dostarczający kontrolowanej ilości odpowiednich bodźców. „Naukowa zabawa” zawsze odbywa się w pracowni sensorycznej – pomieszczeniu przygotowanym właściwie do tego celu. Prawidłowo prowadzone zajęcia doprowadzają do poprawy przetwarzania informacji. Maluch informacje te odbiera przez wszystkie zmysły, zarówno z ciała, jak i otoczenia. Efektem działań, jakie podejmuje integracja sensoryczna, jest poprawienie procesów przetwarzania bodźców, które docierają do nich z otoczenia.

Terapia integracji sensorycznej jest prowadzona w Lublinie, przez wykwalifikowanych pedagogów. Ich misją jest wspieranie rodziców, jak i opiekunów w prawidłowym rozwoju i uczeniu się maluchów na każdym etapie ich życia. Procesy te zachodzą dzięki bodźcom, które docierają do mózgu poprzez układy zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, czucia głębokiego – priopriocepcji, zmysłu równowagi – przedsionkowego oraz smaku i węchu. W procesach integracji sensorycznej konieczne jest, aby wszystkie zmysły ze sobą współgrały, a tym samym maluch prawidłowo się rozwijał. Właśnie w tym celu powstała nasza pracownia sensoryczna.

 

Jakie są objawy przetwarzania bodźców zmysłowych?

Łapanie PiłkiSzczególnie często występującymi objawami, które potencjalnie mogą wskazywać na zaburzenia przetwarzania bodźców zmysłowych, są:

  • nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe,
  • zbyt mała wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe,
  • zbyt wysoki lub zbyty niski poziom aktywności,
  • opóźnienie w rozwoju zdolności ruchowych dużej i małej motoryki oraz problemy z koordynacją,
  • opóźnienie w rozwoju mowy lub zdolności komunikacyjnych,
  • problemy z nauką szkolną,
  • niska samoocena,
  • kłopoty z organizacją,
  • kłopoty z zachowaniem.

 

Jak przebiega diagnoza dzieci?

Diagnoza opiera się głównie na wywiadzie dotyczącym rozwoju oraz funkcjonowania dziecka, klinicznej obserwacji funkcji neurofizjologicznych i standaryzowanych testach SI. Czas badania zależy od współpracy pociechy oraz jej wieku. W przypadku małych dzieci (między 3 a 5 r. ż.) i złożonych problemów rozwojowych, takich jak autyzm, jest konieczne obserwowanie spontanicznej aktywności.

Analiza wyników i wnioski są każdorazowo omawiane z rodzicami. Informacje te stanowią podstawę dalszej pracy i wdrożenia terapii integracji sensorycznej dla dziecka. Zarówno drobne, jak i poważne deficyty w jednym lub więcej z percepcyjnych układów zmysłowych, mogą dezorganizująco wpływać na zabawę, naukę szkolną, zdolności ruchowe, samoobsługę i zachowanie malucha.