Terapia psychologiczna dla dzieci – Lublin

terapia psychologiczna

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z terapii psychologicznej dla dzieci w naszym ośrodku w Lublinie. Jeśli Twoje dziecko ma trudności natury emocjonalnej – jest niepewne siebie i wycofane, ma zaniżoną samoocenę, ma problemy w relacjach z rówieśnikami, przejawia różnego rodzaju lęki czy zachowania trudne – pomóc mu może profesjonalne wsparcie psychologa. Terapia psychologiczna poprzez zabawę i ćwiczenia pomaga dziecku pracować nad:

  • zdrowym poczuciem własnej wartości,
  • adekwatną samooceną,
  • budowaniem relacji społecznych,
  • asertywnością,
  • kompetencjami społecznymi,
  • świadomością emocjonalną,
  • komunikacją swoich potrzeb i emocji.

 

Pomoc psychologiczna służy zamianie zachowań trudnych i niepożądanych w zachowania akceptowane społecznie. Pomaga dziecku nauczyć się radzić sobie z trudnościami, rozwija kompetencje społeczne i stymuluje jego rozwój psychoruchowy.

 

Terapia psychologiczna dziecka a wpływ rodzica

Terapia psychologiczna dziecka połączona jest z konsultacjami z rodzicami. Psycholog pomaga również opiekunom dziecka, wspierając ich w procesie wychowawczym, udzielając wskazówek dotyczących pracy nad stymulowaniem rozwoju dziecka i wyrównaniem deficytów rozwojowych. W razie potrzeby kieruje dziecko do innych specjalistów – logopedy, pedagoga, lekarza czy psychoterapeuty.

 

Dostępne u nas terapie

Niezwykle dbamy o to, by dzieci, które korzystają z pomocy naszego ośrodka miały dostęp do kompleksowych usług terapeutycznych. Dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z oferty treningu umiejętności społecznych dla dzieci. W ten sposób dzieci mogą wyrobić w sobie nowe nawyki, dzięki którym zdobędą pewność siebie tak ważną w kontaktach interpersonalnych. Co więcej, są to umiejętności, które rozwijają się wraz z człowiekiem i mogą z powodzeniem zostać wykorzystane w przyszłości.

Zapraszamy do kontaktu!