Terapia psychologiczna dla dzieci - Lublin

terapia psychologiczna

Jeśli Twoje dziecko ma trudności natury emocjonalnej – jest niepewne siebie i wycofane, ma zaniżoną samoocenę, ma problemy w relacjach z rówieśnikami, przejawia różnego rodzaju lęki czy zachowania trudne – pomóc mu może profesjonalne wsparcie psychologa. Terapia psychologiczna poprzez zabawę i ćwiczenia pomaga dziecku pracować nad:

  • Zdrowym poczuciem własnej wartości
  • Adekwatną samooceną
  • Budowaniem relacji społecznych
  • Asertywnością
  • Kompetencjami społecznymi
  • Świadomością emocjonalną
  • Komunikacją swoich potrzeb i emocji

Pomoc psychologiczna służy zamianie zachowań trudnych i niepożądanych w zachowania akceptowane społecznie. Pomaga dziecku nauczyć się radzić sobie z trudnościami, rozwija kompetencje społeczne i stymuluje jego rozwój psychoruchowy.

Terapia psychologiczna dziecka połączona jest z konsultacjami z rodzicami. Psycholog pomaga również opiekunom dziecka, wspierając ich w procesie wychowawczym, udzielając wskazówek dotyczących pracy nad stymulowaniem rozwoju dziecka i wyrównaniem deficytów rozwojowych. W razie potrzeby kieruje dziecko do innych specjalistów – logopedy, pedagoga, lekarza czy psychoterapeuty.