Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w Lublinie

grupa dzieci

Trening umiejętności społecznych dla dzieci to forma zajęć grupowych, która służy budowaniu przez uczestników efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Trening w Naszej Pracowni prowadzony jest przez psychologa. Umiejętności społeczne takie jak współdziałanie w grupie, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach trudnych są niezbędne, aby dziecko mogło z powodzeniem nawiązywać relacje z innymi. Podczas zajęć ma szansę na nabycie w trakcie ćwiczeń i zabaw tych kompetencji, tak, aby lepiej funkcjonować w rzeczywistości społecznej.

 

Dla kogo przeznaczony jest Trening Umiejętności Społecznych?

TUS skierowany jest do wszystkich dzieci przejawiających trudności w relacjach społecznych z rówieśnikami i/lub osobami dorosłymi, dzieci nieśmiałych, mających trudności z agresją, wycofanych, o zaniżonej samoocenie bądź przejawiających trudności wynikające z deficytów rozwojowych. Skupia się na nauce umiejętności takich jak:

  • rozpoznawanie emocji, radzenie sobie z trudnymi emocjami,
  • podejmowanie różnego rodzaju ról społecznych,
  • zawieranie i podtrzymywanie znajomości,
  • słuchanie, podtrzymywanie kontaktu wzrokowego,
  • umiejętność współpracy w grupie,
  • zachowania prospołeczne, proszenie o pomoc i udzielanie pomocy innym,
  • radzenie sobie w sytuacjach trudnych – w sytuacji konfliktu, przegranej, rywalizacji.

 

Grupy dobierane są pod kątem podobnego poziomu wiekowego i poznawczego, dzięki czemu praca jest bardziej efektywna, a każdy uczestnik może w pełni skorzystać z zajęć. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut; maksymalna liczba prowadzonych zajęć to 5 osób.

 

Terapie wspomagające działanie TUS

Warto zaznaczyć, że trening umiejętności społecznych nie jest jedynym narzędziem, które może wspomóc dziecko w jego rozwoju emocjonalnym oraz budowaniu relacji interpersonalnych. Niezwykle przydatna może okazać się również terapia niedojrzałości emocjonalnej. W ten sposób dziecko nie tylko pracuje nad nieprawidłowościami, które pojawiły się w trakcie jego rozwoju, ale również znacząco poprawia relacje ze swoimi rówieśnikami i samym sobą.

Zapraszamy do kontaktu!