Kiedy stosować logorytmikę?

Logorytmika to powszechna metoda terapeutyczna, która wykorzystuje ćwiczenia muzyczno-ruchowe w celu wspomagania rozwoju mowy i komunikacji u dzieci z różnymi zaburzeniami. W jakich przypadkach szczególnie jest zalecana? Jak wygląda w praktyce? W niniejszym artykule odpowiadamy na te pytania. Zapraszamy do lektury!

 

Logorytmika – jakie są wskazania do jej zastosowania?

Logorytmika jest szczególnie polecana dla dzieci z zaburzeniami mowy, takimi jak dyslalia, alalia czy afazja, które mogą wynikać z różnych przyczyn, takich jak opóźnienie rozwoju psychoruchowego czy uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto może być stosowana u dzieci z zaburzeniami zachowania, takimi jak ADHD czy autyzm, a także u dzieci z upośledzonym słuchem lub wzrokiem. Współpraca z logopedą jest kluczowa, aby dostosować program ćwiczeń do indywidualnych potrzeb dziecka i skupić się na korekcji elementów fonicznych.

 

przedszkolaki grający na instrumentach

 

Na czym polega logorytmika?

Zajęcia z logorytmiki są prowadzone przez specjalistów w dziedzinie logopedii i muzykoterapii, którzy ściśle współpracują ze sobą oraz z rodzicami dziecka. Zajęcia te mają na celu stymulowanie rozwoju mowy i komunikacji poprzez wykorzystanie muzyki, ruchu oraz innych bodźców sensorycznych. Wspomniana już muzyka wpływa na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka. Dzięki muzyce dzieci uczą się rozpoznawania dźwięków, rytmów i melodii, co pomaga im w nauce artykulacji oraz intonacji. Ponadto muzyka stymuluje pamięć słuchową oraz koordynację ruchową, co jest niezbędne w procesie nauki mowy.

 

Jak wyglądają zajęcia z logorytmiki?

Podczas zajęć z logorytmiki dużą rolę odgrywa integracja sensoryczna w Lublinie, czyli proces, w którym dziecko uczy się przetwarzać i interpretować różne bodźce zmysłowe. Dzięki ćwiczeniom muzyczno-ruchowym, dziecko może lepiej zrozumieć i opanować swoje reakcje na dźwięki, ruchy czy dotyk, co pozytywnie wpływa na rozwój mowy i komunikacji. Poza tym zajęcia z logorytmiki obejmują różnego rodzaju zabawy ruchowe, które mają na celu rozwijanie sprawności motorycznej dziecka oraz jego umiejętności komunikacyjnych. Poprzez tańce, gry i ćwiczenia ruchowe, dzieci uczą się koordynacji, równowagi oraz świadomości własnego ciała, co wpływa na rozwój artykulacji oraz płynności mowy.