Czym jest terapia integracji sensorycznej?

Integracja sensoryczna to proces, który umożliwia naszemu mózgowi właściwe odczytywanie informacji płynących z otoczenia za pomocą zmysłów. Współczesne badania wykazują, że prawidłowe funkcjonowanie układu sensorycznego ma kluczowe znaczenie dla rozwoju emocjonalnego, społecznego i intelektualnego dziecka. Terapia integracji sensorycznej to zatem metoda pracy z dziećmi, które mają problemy związane z właściwym przetwarzaniem bodźców zmysłowych. Jak wygląda w praktyce?

 

Terapia integracji sensorycznej – na czym polega?

Podczas terapii integracji sensorycznej w Lublinie używa się specjalistycznego sprzętu oraz różnorodnych materiałów, które pozwalają na stymulację poszczególnych zmysłów. Zabawy i ćwiczenia prowadzone są w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, w którym terapeuta przeprowadza zajęcia indywidualne lub grupowe. Ćwiczenia obejmują najczęściej różne formy ruchu, takie jak huśtanie, obracanie czy kołysanie, które angażują zmysł równowagi, wzroku i dotyku. Dziecko może również manipulować różnymi przedmiotami, ćwicząc tym samym swoje zdolności manualne i motoryczne.

Na co pomaga terapia integracji sensorycznej?

Terapia integracji sensorycznej skierowana jest przede wszystkim do dzieci, które mają trudności z przetwarzaniem bodźców zmysłowych. Niektóre z nich mogą być nadwrażliwe na określone bodźce (np. hałasy, dotyk). Inne mogą z kolei wykazywać opóźnienia w rozwoju ruchowym lub brak koordynacji. Terapia integracji sensorycznej może pomóc również w przypadkach takich zaburzeń jak:

portret małej dziewczynki w okularach

  • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
  • zespół Aspergera,
  • ADHD,
  • dysleksja,
  • dysgrafia,
  • dyspraksja oraz inne zaburzenia motoryczne.

Oprócz tego pomaga również dzieciom z uszkodzonym układem nerwowym, na przykład z porażeniem mózgowym, a także dzieciom z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego.