Jak wady wymowy wpływają na naukę czytania i pisania?

Dzieci, u których stwierdzono występowanie wady wymowy, powinny być poddawane odpowiednio dopasowanej do ich potrzeb terapii. Wady wymowy są przyczyną wielu nieprzyjemnych konsekwencji, a w tym trudności w czytaniu i w pisaniu oraz w nauce tych umiejętności. Dzieci, które je mają, mogą doświadczać niepowodzeń szkolnych, które polegają na trudnościach w nauce, ale nie tylko.

 

Wada wymowy jest nierzadko powodem złego nastawienia nauczycieli do dziecka, przez co efekty jego kształcenia mogą nie być takie, jakich się oczekuje. Dysfunkcje tego typu prowadzą czasami również do zakłóceń w sferze emocjonalnej i osobowościowej, co także ma wpływ na efektywność prowadzonej edukacji. Poza tym dziecko, które ma wadę wymowy, może miewać zaburzenia w społecznym zachowywaniu się.

Wszystkie wyżej wymienione konsekwencje posiadanej przez dziecko wady wymowy mogą w znacznym stopniu wpływać na podejmowaną przez niego naukę czytania i pisania, co wcale nie musi wynikać z niezależnych problemów. Samo wycofanie dziecka spowodowane trudnościami w nauce, zakłóceniami w sferze emocjonalnej i osobowościowej, a także złymi relacjami z rówieśnikami i nauczycieli może spowodować problem z udoskonalaniem opisywanych umiejętności.

 

 

mężczyzna czytający książkę

Jak poradzić sobie z wadami wymowy u dziecka?

Sposobem na wady wymowy, które mogą być przyczyną trudności w nauce czytania i pisania, jest terapia zaburzeń mowy prowadzona przez logopedę wyspecjalizowanego między innymi w terapii nieprawidłowej realizacji głosek i usuwania wad wymowy. Choć warto przy tym podkreślić, że spotkania z logopedą odgrywają bardzo istotną rolę w prawidłowym korygowaniu wad wymowy, natomiast równie ważna jest praca z dzieckiem podejmowana przez rodzica, realizowana zgodnie ze wskazówkami specjalisty.