Jakie efekty można uzyskać dzięki terapii integracji sensorycznej?

Integracja sensoryczna odgrywa istotną rolę w życiu każdego człowieka, gdyż pozwala na odbieranie i interpretowanie informacji płynących z otoczenia za pomocą zmysłów. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie do zmieniających się warunków oraz podejmowanie odpowiednich reakcji. W przypadku zaburzeń integracji sensorycznej dochodzi do nieprawidłowego przetwarzania bodźców, co może prowadzić do problemów w zachowaniu, nauce czy komunikacji. W takich przypadkach zalecana jest terapia SI.

 

Czym jest terapia integracji sensorycznej?

Terapia integracji sensorycznej, zwana również terapią SI, została opracowana przez amerykańską terapeutkę zajęciową dr A. Jean Ayres. Jej celem jest usprawnienie przetwarzania bodźców sensorycznych, co pozwala na lepsze funkcjonowanie w codziennych sytuacjach. Zajęcia w ramach takiej terapii integracji sensorycznej w Lublinie łączą zabawę z nauką, opierając się na dostarczaniu, w sposób kontrolowany, bodźców zmysłowych w odpowiednich ilościach.

 

Co daje i komu może pomóc taka terapia?

 

integracja sensoryczna

Terapia integracji sensorycznej może przynieść wiele korzyści następującym jednostkom.

  • Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

Terapia SI jest często stosowana u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, takimi jak autyzm czy zespół Aspergera. Poprzez usprawnienie przetwarzania bodźców, terapia ta może pomóc dzieciom w lepszym funkcjonowaniu w życiu codziennym. Może to obejmować poprawę umiejętności społecznych, komunikacyjnych czy motorycznych.

  • Osoby z trudnościami w uczeniu się

Nieprawidłowe przetwarzanie bodźców sensorycznych może utrudniać proces nauki. Terapia SI może pomóc osobom z dysleksją, dysgrafią czy innymi trudnościami w uczeniu się, poprzez usprawnienie funkcjonowania mózgu i układu nerwowego. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie lepszych wyników w nauce oraz łatwiejsze przyswajanie informacji.

  • Osoby z zaburzeniami sensorycznymi

Terapia integracji sensorycznej może być pomocna także dla osób z zaburzeniami sensorycznymi, takimi jak nadwrażliwość na bodźce czy trudności z przetwarzaniem informacji wzrokowych. Poprzez usprawnienie przetwarzania bodźców, terapia ta może pomóc w redukcji objawów zaburzeń oraz poprawie jakości życia.

  • Osoby z problemami emocjonalnymi i lękowymi

Nieprawidłowe przetwarzanie bodźców sensorycznych może prowadzić do problemów emocjonalnych, takich jak lęki czy zaburzenia nastroju. Terapia SI może pomóc w redukcji tych symptomów, poprzez usprawnienie funkcjonowania układu nerwowego i mózgu.