Zaburzenia Sensorycznej Integracji u dziecka z Zespołem Aspergera

Książka Grzegorza Borkowskiego Zaburzenia Sensorycznej Integracji u dziecka z Zespołem Aspergera jest skierowana głównie do rodziców, pedagogów, nauczycieli szkół z oddziałami integracyjnymi.

Celem publikacji jest propagowanie metody integracji sensorycznej w pracy z dziećmi, u których zauważa się z dysfunkcje rozwojowe. Przedstawiony program terapeutyczny jest propozycją pracy i właściwego oddziaływania podczas zajęć szkolnych z dzieckiem o całościowym zaburzeniu rozwojowym. Metoda integracji sensorycznej może być wykorzystywana w różnorodnej terapii pedagogicznej. W pierwszej części książki czytelnik znajdzie teoretyczne założenia metody integracji sensorycznej, druga część to studium przypadku dziecka z Zespołem Aspergera oraz przygotowany dla niego program terapeutyczny.

 

książka